محمود راکرز چهارشنبه 21 آبان 1393 04:46 ب.ظ نظرات ()


اس ام اس عاشقانه و جذاب


کاش میدانستم چطور به صبح برسانم

تمام شب هایی را که با رفتنت یلدا شدند


اس ام اس عاشقانه و جذاب


نه کسی منتظر است …

نه کسی چشم به راه …

نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه

وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه


اس ام اس عاشقانه و جذاب


قسمت نشد دستشو بگیرم

اما اون روزای آخر خوب مچشو گرفتم !


اس ام اس عاشقانه و جذاب


کاش باورت نشود

چقدر دوستت دارم

تا تمام عمر آن را به تو ثابت کنم…!


اس ام اس عاشقانه و جذاب


زن نیستم اگر زنانه پای عشقم نایستم

از قبیله زلیخا آمده ام

آنقدر عشقت را جار می زنم تا خدا برایم کف بزند

مردانه دوستم داری ؟


اس ام اس عاشقانه و جذاب


هر دو خالی بودند

سر من از عقل

که تو را دوست داشت !

قلب تو از عشق

که مرا دوست نداشت !


اس ام اس عاشقانه و جذاب


من ، مسئله ای ساده هستم ، حل می شوم …

روزی در آغوشت !


اس ام اس عاشقانه و جذاب


باشی یا نباشی

این شب سر میشود

اما این شب کجا و آن شب کجا


اس ام اس عاشقانه و جذاب


بیا کلاغ پر بازی کنیم

کی پر ؟

روز بی تو بودن پر

دوست داشتن غیر تو پر

عشق جز تو پر

اصلا همه چی پر

فقط تو نپر


اس ام اس عاشقانه و جذاب


عبور میکنم هر روز

از نیمکت های خالی پارک

طوری که انگار کسی

در نیمکت های آخر

انتظارم را می کشد

به آن جا میرسم

باید وانمود کنم که

باز هم دیر رسیده ام

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه و جذاب