محمود راکرز سه شنبه 27 آبان 1393 03:10 ب.ظ نظرات ()


اس ام اس بوسه و عاشقی


ناز آن چشمی که سویش مال ماست

ناز آن رویی که بوسش مال ماست


اس ام اس بوسه و عاشقی


گفته بودم که اگر بوسه دهی توبه کنم

که دگر باز از این گونه خطاها نکنم

بوسه دادی و چو برخواست لبت از لب من

توبه کردم که دگر توبه بیجا نکنم !


اس ام اس بوسه و عاشقی


با گوشیت چیکار کردی ؟

هرچی زنگ میزنم می گه

مشترک مورد نظر خوشگله

بوسیدنش مشکله


اس ام اس بوسه و عاشقی


گاهی دلم می خواهد از خیالــــم تو را بیرون بکشم

و سراپایت را غـــرق بــوســـه کنــــم


اس ام اس بوسه و عاشقی


بوسه هایت انار را می ترکاند

نفس هایت سیب را می رساند

آغوشت ابر را می باراند

پاییزترینی تو


اس ام اس بوسه و عاشقی


هنگام بارش باران سرت را رو به آسمان نگیر

من به بوسه ‏‏‏‏‏‏‏های باران روی صورتت هم حسودی می کنم


اس ام اس بوسه و عاشقی


بعد از گذشت این همه سال عاشقم هنوز

هر چند اگر نمانده مجال عاشقم هنوز

در آرزوی بوسه ای از آن لبم ، ببین

با این همه امید محال عاشقم هنوز


اس ام اس بوسه و عاشقی


اگه می شد با بوس شارژت کنم

اینقدر می بوسیدمت که دائمی بشی


اس ام اس بوسه و عاشقی


یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت

و تمام طول سال را جریمه ام کن

که از روی آن هزار بار تمرین کنم

اس ام اس بوسه

اس ام اس بوسه و عاشقی