محمود راکرز دوشنبه 17 آذر 1393 08:28 ق.ظ نظرات ()


اس ام اس نامردی و خیانت


یک تلنگر هم کافی بود برای اینکه بشکنم

به هر حال ممنون از مشتت


اس ام اس نامردی و خیانت


ای نا رفیق

به کدامین گناه ناکرده

تازیانه می زنی بر اعتمادم

زیر پایم را زود خالی کردی

سلام پر مهرت را باور کنم

یا پاشیدن زهر نا مردیت را


اس ام اس نامردی و خیانت


مرا هرگز نباشد بیمی از مشت

برادر جان مرا نامردمی کشت

فتوت پیشه خندد روی در روی

زند نامرد ناکـــس خنجر از پشت


اس ام اس نامردی و خیانت


محبت به نامرد ، کردم بسی

محبت نشاید به هر نا کسی

تهی دستی و بی کسی درد نیست

که دردی چو دیدار نامرد نیست


اس ام اس نامردی و خیانت


خنجری از پشت در قلبم فرو رفت

پشت سرم را نگاه کردم کسی جز تو نبود


اس ام اس نامردی و خیانت


به نامردی نامردان قسم جانا که نامردی

که نامردان خجل گشتند از بس که تو نامردی


اس ام اس نامردی و خیانت


به نامردمان مهر کردم بسی

نچیدم گل مردمی از کسی

بسا کس که از پا در افتاده بود

سراسر توان را زکف داده بود

به حیلت گری خنجر از پشت زد

بخونم ز نامردی انگشت زد


اس ام اس نامردی و خیانت


پیش از این مردم دنیا دلشان درد نداشت

هیچ کس غصه ی این که چه می کرد نداشت


اس ام اس نامردی و خیانت


گمان کردم که با من همدل و همراه و همدردی

به مردی با تو پیوستم ندانستم که نامردی


اس ام اس نامردی و خیانت


روزگاری مردم دنیا دلشان درد نداشت

هر کسی غصه اینکه چه می کرد نداشت

چشم سادگی از لطف زمین می جوشید

خودمانیم زمین این همه نامرد نداشت

اس ام اس نامردی و خیانت

اس ام اس نامردی و خیانت