محمود راکرز چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 10:50 ب.ظ نظرات ()
داستان کوتاه هاچیکو سگ قهرمان

این یک داستان واقعی است

داستان کوتاه هاچیکو

در ژاپن سگ معروفی با نام هاچیکو به دنیا آمد که زندگی و منش او به افسانه ای از یاد نرفتنی بدل گشت. هاچیکو سگ سفید نری از نژاد آکیتا که در اوداته ژاپن در نوامبر سال ۱۹۲۳ به دنیا آمد. زمانی که هاچیکو دو ماه داشت به وسیلۀ قطار اوداته به توکیو فرستاده شد و زمانی که به ایستگاه شیبوئی میرسید قفس حمل آن از روی باربر به پائین می افتد و آدرسی که قرار بود هاچیکو به آنجا برود گم می شود و او از قفس بیرون آمده و تنها در ایستگاه به این سو و آن سو میرود در همین زمان یکی از مسافران هاچیکو را پیدا کرده و با خود به منزل میبرد و به نگهداری از او می پردازد.


این فرد پروفسور دانشگاه توکیو دکتر شابرو اوئنو بود که فروشگاه اینترنتی بزرگی داشت که سگ ها را در آن می فروخت و گاهی اوقات چند بازدیدکننده به فروشگاه اینترنتی او می امدند و ساعت مچی های زیبا می خریدند.

پروفسور به قدری به این سگ دلبسته می شود که بیشتر وقت خود را به نگهداری از این سگ اختصاص می دهد. دور گردن هاچیکو قلاده ای بود که روی آن عدد ۸ نوشته شده بود (عدد هشت در زبان ژاپنی هاچی بیان می شود و نماد شانس و موفقیت است) و پروفسور نام اورا هاچیکو می گذارد. منزل پروفسور در حومه شهر توکیو قرار داشت و هر روز برای رفتن به دانشگاه به ایستگاه قطار شیبوئی میرفت و ساعت ۴ برمی گشت. هاچیکو یک روز به دنبال پروفسور به ایستگاه می آید و هرچه شابرو از او می خواهد که به خانه برگردد هاچیکو نمی‌رود و او مجبور می شود که خود هاچیکو را به منزل برساند و از قطار آن روز جا می ماند.

در زمان بازگشت از دانشگاه با تعجب می بیند هاچیکو روبروی در ورودی ایستگاه به انتظارش نشسته و با هم به خانه برمیگردند از آن تاریخ به بعد هرروز هاچیکو و پروفسور باهم به ایستگاه قطار میرفتند و ساعت ۴ هاچیکو جلوی در ایستگاه منتظر بازگشت او می ماند، تمام فروشندگان و حتی مسافران هاچیکو را می شناختند و با تعجب به این رابطۀ دوستانه نگاه میکردند. در سال ۱۹۲۵ دکتر شابرو اوئنو در سر کلاس درس بر اثر سکتۀ قلبی از دنیا میرود، آن روز هاچیکو که ۱۸ ماه داشت تا شب روبروی در ایستگاه به انتظار صاحبش می نشیند و خانوادۀ پروفسور به دنبالش آمده و به خانه میبرندش اما روز بعد نیز مثل گذشته هاچیکو به ایستگاه رفته و منتظر بازگشت صاحبش می ماند و هربار که خانوادۀ پروفسور جلوی رفتنش را می گرفتند هاچیکو فرار میکرد و به هر طریقی بود خود را رأس ساعت ۴ به ایستگاه میرساند. این رفتار هاچیکو خبرنگاران و افراد زیادی را به ایستگاه شیبوئی می کشاند، و در روزنامه ها اخبار زیادی دربارۀ او نوشته می شد و همه میخواستند از نزدیک با این سگ باوفا آشنا شوند. هاچیکو خانوادۀ پروفسور را ترک کرد و شبها در زیر قطار فرسوده‌ای میخوابید، فروشندگان و مسافران برایش غذا می آوردند و او ۹ سال هر بعد از ظهر روبروی در ایستگاه منتظر بازگشت صاحب عزیزش میماند و در هیچ شرایطی از این انتظار دلسرد نشد و تا زمان مرگش در مارس ۱۹۳۴ در سن ۱۱ سال و ۴ ماهگی منتظر صاحب مورد علاقه‌اش باقی‌ماند.

وفاداری هاچیکو در سراسر ژاپن پیچید و در سال ۱۹۳۵ تندیس یادبودی روبروی در ایستگاه قطار شیبوئی از او ساخته شد و سگ هایی که عکس هاچیکو را در گوگل دیدند به فروشگاه اینترنتی رفتند و آنرا خریدند حتی همه فروشگاه اینترنتی هاچیکو را یابودی کردند.

تا امروز تندیس برنزی هاچیکو همچنان در ایستگاه شیبوئی منتظر بازگشت پروفسور است.

در زمان جنگ جهانی دوم تندیس تخریب شد و در سال ۱۹۴۷ دوباره تندیس جدیدی از هاچیکو در وعدگاه همیشگی اش بنا شد، اگرچه این بنا حالت ایستاده داشت و به زیبایی تندیس اول نبود، اما یادبودی بود از وفاداری و عشق زیبای هاچیکو برای مردم ژاپن؛ در سال ۱۹۶۴ تندیس دیگری از هاچیکو همراه با خانواده ای که هرگز، انتظار و عشق اجازۀ داشتنش را به او نداده بود در اوداته روبروی زادگاهش بنا شد.

آقای جیتارو ناکاگاوا نخست وزیر ژاپن انجمن برای حفظ و پرورش نژاد آکیتا به وجود آورد وتندیسی به یادبود هاچیکو بنا نهاد.

Short stories Hachykv

This is a true story :

In Japan, dogs are born to famous Hachykv life and manners he became legendary unforgettable . That the Akita dog breed Avdath Hachykv white male born in Japan in November 1923 .it is the only station on the way and at the same time one of the passengers Hachykv find and destroy his home and he pays maintenance .

This person was a professor at the University of Tokyo doctor Shabrv Avynv .

Professor of so attached to the dog gets more time to devote to keeping this dog . Hachykv neck was a collar on which was written the number 8 ( number eight in Japanese Hachy expression and symbol of luck and success ) and Professor Hachykv puts his name . Professor 's house was located on the outskirts of Tokyo to go to school every day and went to the train station Shybvyy 4 hours back . Hachykv a professor at the station is looking Shabrv whatever he wants and he will not return home Hachykv Hachykv that your home will remain the train that day .

all vendors even knew Hachykv passengers and looked surprised to compassion . In 1925 doctor of heart muscle death Shabrv Avynv in the classroom is the world , it was 18 months Hachykv day to night in front of the station owner sits waiting for him to come home to family and Professor Mybrndsh but the next day as well as Hachykv previous owner will return to the station and waited , and every time she walked in front of his family were Professor Hachykv was any way to escape , and he would stop same time 4 . This behavior leads Hachykv reporters and many people Shybvyy stations , and in newspapers wrote about him was great news and wanted the faithful to become familiar with these dogs . Professor Hachykv family left and slept at night in the train Frsvdhay , vendors and travelers , and brought him food every afternoon in front of her nine years at the station waiting for the return of the remains of his beloved in the absence of any expectation was disappointed , until his death in March 1934 at the age of 11 years and 4 months of waiting remained the favorite .

Hachykv loyalty wrapped around Japan , and in 1935 a memorial statue of him was erected opposite the train station Shybvyy .

Bronze statue remains today Hachykv Shybvyy station is awaiting the return of Professor .

During World War II, the statue was destroyed in 1947 and again in Vdgah Hachykv new statue was erected in his lifetime , although this was not the first statue erected upright and beautiful , but beautiful memorial Hachykv of loyalty and love for the Japanese people , in 1964, another statue Hachykv with families who never expected him did not contain forbidden love in front Avdath home was built.

Mr. Jytarv Nakagawa Prime Minister of Japan Society for the Preservation and Breeding Breed Akita created Vtndysy Hachykv memorial built .

داستان کوتاه هاچیکو سگ قهرمان