محمود راکرز یکشنبه 12 مرداد 1393 10:15 ق.ظ نظرات ()
آوای انتظار همراه اول آلبوم شب جدایی همایون شجریان
    
نام خواننده اثر : همایون شجریان    نام اثر : جانا به نگاهی  کد آوای انتظار :   46262    
   
نام خواننده اثر : همایون شجریان    نام اثر : شب فراق  کد آوای انتظار :   46266    
   
نام خواننده اثر : همایون شجریان    نام اثر : سازوآوازشب قراق  کد آوای انتظار :   46269    
   
آوای انتظار همراه اول

نام خواننده اثر : همایون شجریان    نام اثر : بهار عاشق   کد آوای انتظار :  46273    
   
نام خواننده اثر : همایون شجریان    نام اثر : نام عاشق  کد آوای انتظار :  46277    
   
نام خواننده اثر : همایون شجریان    نام اثر : تصنیف ناز   کد آوای انتظار :  46280    
   
نام خواننده اثر : همایون شجریان    نام اثر : شب جدایی    کد آوای انتظار : 46282    

نام خواننده اثر : همایون شجریان    نام اثر : افسانه عشق   کد آوای انتظار :  46286    

نام خواننده اثر : همایون شجریان    نام اثر : تصنیف افسانه عشق    کد آوای انتظار : 46289    

نام خواننده اثر : همایون شجریان    نام اثر : آش جاودان    کد آوای انتظار : 46291

بر گرفته از آوای انتظار همراه اول ، جمع اوری توسط سایت هیت آپ

آوای انتظار همراه اول آلبوم شب جدایی همایون شجریان