محمود راکرز چهارشنبه 28 آبان 1393 04:01 ب.ظ نظرات ()


اس ام اس دروغ و خفن


شده ام شنبه!

همه میخواهند از من شروع کنند ترک کردن را …


اس ام اس دروغ و خفن


ﺑﺮﮔﺮﺩ

ﻧـﻪ ﺍﯾﻨﮑــﻪ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾــﺖ ﺗـــﻨـﮓ ﺷـﺪﻩ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧــــﻪ !

ﺧﻨـﺠــﺮﺕ ﺟـﺎ ﻣـﺎﻧـﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻤــﯽ ﮔـﺬﺍﺭﺩ ﺗﮑﯿــﻪ ﺑـﺪﻫــﻢ …


اس ام اس دروغ و خفن


روی سنگ قبرم بنویسید

اولین باری نبود که مرد …


اس ام اس دروغ و خفن


دلم تنگ است اما هنوز تو د رآن جا میشوی

چقدر ابعاد بودنت عجیب است !


اس ام اس دروغ و خفن


اگرامشب از حوالی دلم گذشتی

آهسته ردشو ، دلتنگی را با هزار بدبختی خواباندم


اس ام اس دروغ و خفن


در خود فرو رفته ام ،
 سیگار میکشم

نگاه مردم به دنبال دود سیگارم

آنها فقط دود را می بینند

اما هیچکس نمی داند که من چه می کشم


اس ام اس دروغ و خفن


زندگـــی را اشکـی بیش نمــی دانم

پـس بگـــذار با اشک چشمانم بنویســــم دوستـــــت دارم


اس ام اس دروغ و خفن


مثل سیگارشده ام

تنهایی همه را پر می کنم

اما در تنهایی خود می سوزم


اس ام اس دروغ و خفن


قرار بود حلقه ای باشی بر انگشتم

نه زنجیری بر دستانم

قراربود تاجی باشی بر سرم

نه یوغی بر گردنم

قرار بود آرامشی باشی بر قلبم

نه شکنجه ای بر احساسم

قرار بود بهشت را تداعی کنی برایم

نه جهنمی بسازی در وجودم

قرار بود عاشقی کنیم

قرار بود  …


اس ام اس دروغ و خفن


تو پیامبر آشتی و صلحی

برای من که عمری با خویش جنگیده ام …

اس ام اس دروغ

اس ام اس دروغ و خفن