محمود راکرز شنبه 8 آذر 1393 11:48 ق.ظ نظرات ()


اس ام اس فلسفی


بدترین راننده قانونمند در شهر

بسیار بهتر از بهترین راننده قانون شکن رانندگی میکند


اس ام اس فلسفی


ایمان به این معنا نیست که کشتی شما هیچگاه دچار طوفان نمیشود

بلکه یعنی کشتی شما هیچگاه غرق نمیشود


اس ام اس فلسفی


من در رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم

هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام


اس ام اس فلسفی


یک در آغوش کشیدن بیصدا میتواند برای قلبی محزون

هزاران کلمه معنی داشته باشد


اس ام اس فلسفی


هم اکنون که در حال نفس کشیدن هستید

شخص دیگری نفس های آخرش را میکشد

پس دست از گله و شکایت بردارید و با داشته هایتان زندگی کنید


اس ام اس فلسفی


چیز های خوب به سراغ کسانی میروند که صبر میکنند

اما چیز های بهتر به سراغ کسانی میروند که برایش تلاش  میکنند


اس ام اس فلسفی


خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد

خوشبخت کسی است که با مشکلات مشکلی ندارد


اس ام اس فلسفی


گاهی دو نفر باید از هم فاصله بگیرند

تا بفهمند چقدر نیازمند برگشتن به همدیگرند


اس ام اس فلسفی


گاهی خراب کردن پل ها چیز بدی نیست

چون مانع بازگشت شما به جاییست که از ابتدا نباید پا به آنجا میگذاشتید


اس ام اس فلسفی


فرار از مشکلات مسابقه ای است که

هرگز در آن برنده نخواهید شد

اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی